STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

QĐHH-6868

23/07/2015

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia

2

KKKK45KKK

06/08/2015

754/SGDĐT-GDDTV/v khắc phục tồn tại trong việc hoàn thiện chứng từ cấp phát gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg

3

06/08/2015

725/SGDĐT-GDDTV/v thực hiện chính sách theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm học 2015-2016

4

GDDT01

06/08/2015

2375/CĐ-CTUBND Công điện: Về việc chủ động đối phó với ảnh hưởng của mưa dông

5

29/08/2015

Lịch tập huấn triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử

6

KH9234

04/09/2015

HƯỚNG DẪN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015-2016

7

08/2016/TT-BGDĐT

20/05/2016

Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân