Phòng Giáo dục và Đào tạo Na Rì tổ chức triển khai Cổng thông tin điện tử

DSC_0270

Toàn cảnh hội nghị

DSC_0271

Trưởng phòng giáo dục phát biểu ý kiến tại hội nghị

Nhằm thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016 về ứng dụng Công nghệ thông tin  trong toàn ngành, tạo môi trường thông tin giữa cơ quan quản lý, nhà trường, học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội; thực hiện công khai thông tin giáo dục, Ngày 06/5/2016 phòng Giáo dục và Đào tạo Na Rì triển khai kế hoạch xây dựng, khai thác sử dụng hệ thống Cổng thông tin điện tử tích hợp theo mô hình quản lý chung trong toàn ngành giáo dục.